Hark iinjsen – di frasche podcast

#14 Wanilje än schokoloode

May 16, 2023 Eike & Manuela Season 1 Episode 14
Hark iinjsen – di frasche podcast
#14 Wanilje än schokoloode
Show Notes

Eike än Mauela ferteele wat ouer jarnge liiblings-swädj: is. Hü dåt mååget wård än weer huum dåt fäit.